Alege unul dintre cele mai bune manuale de biologie destinat profilului pe care-l urmezi

Alege unul dintre cele mai bune manuale de biologie destinat profilului pe care-l urmezi

Alege unul dintre cele mai bune manuale de biologie destinat profilului pe care-l urmezi

Biologia este una dintre cele mai interesante discipline care poate captiva atenția oricăruia dintre noi. Aceasta este știința care se ocupă cu studiul tuturor organismelor vii, al virusurilor și al fenomenelor legate de acestea. Conform profesorului Teofil Crăciun, biologia este ,,știința despre viață și materie vie,  ea studiind: originea, evoluția, reproducerea, ereditatea, caracteristicile morfo-fiziologice ale plantelor și animalelor’’. Astfel că, specialiștii din acest domeniu se ocupă cu cercetarea originii, a dezvoltării și a complexității organismelor vii. Este bine să știm că există mai multe ramuri ale biologiei, după cum urmează:

  1. Botanica – ce vizează studiul, în detaliu, al plantelor (anatomia, morfologia, fiziologia, taxonomia plantelor), cât și cu originea și evoluția organismelor vii;
  2. Zoologia – ce vizează studiul organismelor care sunt încadrate în regnul animal; specialiștii ai acestei ramuri analizează structura, funcțiile, comportamentul, dezvoltarea și clasificarea animalelor;

*Anatomia – este o știință biologică fundamentală, ce vizează studiul corpului umani.

  1. Ecologia –  ce vizează studierea relațiilor dintre organismele vii și mediul lor de viață;

Toate aceste trei ramuri ale biologiei oferă elevului informații valoroase, de aceea este importantă studierea unei astfel de discipline în școală. Bineînțeles, acest lucru nu este posibil fără a avea un manual de biologie clasa 10 complex, cum sunt cele din librăria noastră online. Aflată doar la un click distanță, librăria Delfin vă pune la dispoziție o gamă variată de manuale de biologie de clasa a X-a, realizate pe baza programei școlare și avizate de Ministerul Educației.

Manualele abordează, în esență cunoștințe despre mediul înconjurător și organisme, despre importanța unui comportament responsabil față de natură. Pe parcursul studierii întregii materii de clasa a X-a, aceștia vor dobândii cunoștințe despre structura și funcțiile organismelor, despre organele vegetale și animale, în prelucrarea rezultatelor obținute din investigații făcute pe organisme, în utilizarea și construirea de modele și algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii, în utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei, dar și în explicarea și aplicarea în viața cotidiană a cunoștințelor asimilate.

       Manualele de biologie destinate elevilor de clasa a X-a și pe care le regăsiți în stocul nostru au un conținut teoretic bine-structurat și bine-prezentat, însoțit de imagini, grafice sau alte scheme, ce contribuie considerabil la o receptare și o stocare mult mai facilă a informației de către elev. Lecțiile prezentate în acest manual au un accentuat caracter aplicativ, astfel încât elevii vor dobândi deprinderi de observare și experimentare. De asemenea, prin prezența unor aplicații/ exerciții practice, elevilor le va fi mult mai ușor să-și fixeze cunoștințele.

Manualele de a cărui profesionalism suntem singuri și pe care ne bazăm, fără doar și poate, sunt următoarele:

  • Viorica Milcu, Maria Moisiu, Microbiologia resurselor natural. Manual pentru clasa a X-a. Liceul Tehnologic. Profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului, București, Oscar Print, 2016.
  • Stelica Ene, Gheorghe Sandu, Gheorghe Gamaneci, Manual pentru clasa a X-a, Ploiești, LVS Crepuscul, 2005.
  • Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan, Manual pentru clasa a X-a, București, Corint, 2005.
  • Elena Hutanu, Manual pentru clasa a IX-a și a X-a ( pentru școlile de arte și meserii), București, Didactică și Pedagogică, 2004.

Manualul de biologie destinat elevilor de clasa a X-a se prezintă ca un ghid necesar demersului didactic, întrucât contribuie la cercetarea și cunoașterea lumii vii și răspunde curiozităților elevilor legate de mediul înconjurător. Pentru a avea o idee și mai clară despre oricare dintre aceste manuale de biologie, vă rugăm să deschideți link-ul pe care vi l-am atașat, mai sus, în descriere. Din experiența noastră în domeniul Biologiei, vă recomandăm să alegeți unul dintre manualele regăsite la noi, fiind convinși că veți avea rezultate remarcabile cu ajutorul acestora.